Białaczka

Białaczka zaliczana jest do grupy nowotworów i dotyczy przede wszystkim problemów związanych z układem krwionośnym. W przypadku pojawienia się białaczki dochodzi do rozrostu określonego typu komórek w szpiku kostnym lub w węzłach chłonnych. Jeśli chodzi o przyczyny pojawienia się w organizmie danej osoby białaczki to ciężko stwierdzić, dlaczego dochodzi do rozrostu białaczkowego, jednak warto wiedzieć o tym, iż wśród głównych czynników wyróżnia się predyspozycje genetyczne, czynniki biologiczne, fizyczne lub chemiczne, upośledzenie w działaniu układu odpornościowego, a także czynniki natury zakaźnej. Jakie są jednak objawy białaczki, jak powinno wyglądać leczenie i jakie są rokowania?

Objawy białaczki

Białaczkę można podzielić na ostrą oraz przewlekłą a każdej odmianie towarzyszą inne objawy. Białaczka objawy daje różne, jednak w przypadku tej ostrej można wyróżnić przede wszystkim ogólne osłabienie oraz zmęczenie, gorączkę typu septycznego, skłonności do pojawiania się sińców, krwotoków oraz śródskórnych wybroczyn, a także bladością powłok. Z kolei, jeśli chodzi o białaczkę przewlekłą, to charakteryzuje się ona podobnymi objawami, jak ta ostra, jednak warto wiedzieć o tym, iż pacjenci uskarżają się najczęściej na bladość skóry, bóle gardła, powiększenie węzłów chłonnych, zwiększoną skłonność do różnego rodzaju zakażeń, a także ograniczenie sprawności fizycznej.

Leczenie białaczki

Jeśli chodzi o białaczka leczenie, to warto wiedzieć o tym, iż choroba ta wymaga bardzo specjalistycznego leczenia, a także konsultacji i nadzoru całego zespołu lekarzy. Leczenie w przypadku białaczki odgrywa kluczową kwestię i ma na celu zahamowanie rozrostu patologicznych komórek. Jakie jednak lekarstwa należy podawać pacjentowi? Każda osoba, która zmaga się z białaczką, powinna otrzymać szereg środków farmakologicznych, które pomogą załagodzić objawy, jednak mogą również wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Leki stosowane w trakcie białaczki bardzo często powodują osłabienie odporności, dlatego też pacjenci powinni przebywać w odizolowanym miejscu, aby uchronić się przed ewentualnymi powikłaniami. W przypadku białaczki przewlekłej bardzo często stosuje się chemioterapię, jednak postęp technologiczny w medycynie cały czas oferuje wiele nowych możliwości leczenia tej choroby. Warto również wiedzieć o tym, iż u osób, które zmagają się z przewlekłą białaczką limfatyczną, całkowite wyleczenie możliwe jest tylko w przypadku przeszczepu szpiku kostnego, dlatego też jak najszybciej należy znaleźć odpowiedniego dawcę.

Rokowania

To czy białaczka rokowania ma pozytywne, czy negatywne uzależnione jest przede wszystkim od jej rodzaju. W przypadku białaczki ostrej rokowania są zazwyczaj bardzo dobre, ponieważ w większości przypadków można ją całkowicie wyleczyć. Z kolei w przypadku białaczki przewlekłej szanse na pełne wyleczenie są dużo mniejsze, jednak ten rodzaj białaczki charakteryzuje się mniejszym dynamizmem, dzięki czemu w dobrym stanie ogólnym można znacząco przedłużyć życie.