Rak jelita

Jelito jest najdłuższym odcinkiem układu pokarmowego. U człowieka dzieli się na jelito cienkie oraz grube. W pierwszym z nich odbywa się rozkład pokarmów, w drugim dochodzi do zagęszczenia treści oraz resorpcji wody.

Rak jelitaRak jelita jest nowotworem, który może rozwijać się w każdej części wspomnianego narządu. Najczęściej pojawia się w okrężnicy lub odbytnicy. Tworzy szybko rozrastający się polipowaty twór i ma charakter złośliwy. Może atakować również wątrobę, płuca, jajniki, nadnercze, mózg oraz kości.

Rozwojowi choroby sprzyja dieta uboga w warzywa, oparta na tłuszczach i czerwonym mięsie. Uznaje się ją za charakterystyczną dla krajów Europy Zachodniej. Stąd też ryzyko zachorowania w tym rejonie jest wyższe niż w Azji czy Afryce. Osoby palące tytoń oraz spożywające alkohol są bardziej narażone na wystąpienie nowotworu. Według badań prawdopodobieństwo pojawienia się raka jelita wzrasta wraz z wiekiem. Grupą największego ryzyka są 60-latkowie. Ponadto, należy zachować ostrożność, jeśli:

  • pojawiły się przypadki zachorowania na opisany nowotwór w rodzinie
  • został zdiagnozowany rodzinny zespół polipowatości
  • występuje przewlekła choroba jelita grubego

Warto zapoznać się z symptomami wskazującymi na wystąpienie raka jelita. Objawy, o których najczęściej wspomina się w literaturze medycznej, są następujące:

  • obecność krwi w stolcu
  • zaparcie lub nagłe biegunki
  • anemia
  • bóle w dolnej części brzucha połączone z nudnościami, wymiotami oraz utrudnionym przełykaniem.

Chorobę cechują 4 stadia rozwoju. Jeśli zostanie ona wykryta w pierwszej fazie, szanse na wyleczenie szacuje się na 70-90%. Później ryzyko przerzutów znacznie wzrasta. W ostatnim stadium nowotworu prawdopodobieństwo pokonania choroby wynosi ok. 12-17%.

Lekarze stosują różne metody zwalczania raka jelita. Leczenie uzależnia się od stopnia zaawansowania choroby. W początkowej fazie rozwoju zazwyczaj zaleca się chirurgiczne usunięcie guza. Zabieg ten nosi nazwę laparotomii. Jeżeli w trakcie operacji usunięto cały dolny odcinek jelita lub gdy rany pooperacyjne wymagają długotrwałego procesu gojenia, wykonuje się kolostomię, czyli zakłada pacjentowi sztuczny odbyt. Inną metodą walki z opisywanym nowotworem jest chemioterapia. Rak jelita uważa się za nieuleczalny, gdy występuje w stadium rozsiewu. Lekarze stosują wtedy terapię mającą na celu przedłużenie życia pacjenta. Takie leczenie opiera się na zabiegach chirurgicznych.