Rak piersi

Piersi, zwane inaczej gruczołem piersiowym, są półkulistym narządem parzystym. Produkowaną przez nie wydzieliną jest mleko, służące za pokarm dla młodych organizmów.

Rak piersiRak opisanego organu uchodzi za najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet. Ryzyko zachorowania na chorobę wzrasta wraz z wiekiem. Szczególnie narażone są pacjentki, u których wystąpiła menopauza. Jeżeli w rodzinie zdarzały się przypadki zdiagnozowania raka piersi, prawdopodobieństwo pojawienia się schorzenia wzrasta.

W ostatniej fazie rozwoju dochodzi do rozsiana nowotworu, co oznacza, że pojawiają się przeżuty. Wznowienie choroby można zaobserwować również u kobiet, które odpowiednio wcześnie zgłosiły się do lekarza. Szacuje się, że blisko połowa pacjentek po operacji, musi liczyć się z nawrotem nowotworu.

O rozwoju choroby może świadczyć pojawienie się na opisywanym gruczole guzka. Jednak nie wszystkie zgrubienia stanowią dowód wystąpienia raka piersi. Objawy, które powinny wywołać niepokój, to:

  • szybko powiększające się guzy, którym towarzyszą zmiany w obrębie węzłów chłonnych pod pachami
  • zmiany w wyglądzie, kolorze oraz kształcie piersi, jak np. wciągnięcie brodawki sutkowej
  • wyciek mleka lub innych płynów w okresie przekwitania lub po jego zakończeniu

Objawy raka piersiW celu zdiagnozowania raka piersi wykonuje się mammografię oraz USG piersi. Pierwsze z opisanych badań przeprowadza się u starszych kobiet, u młodszych stosuję się drugą z opisanych metod. Badania palpacyjne, oparte na samobadaniu lub wykonywane przez ginekologa, nie dają 100% pewności istnienia choroby, ale uważa się je za niezmiernie ważne. Są bowiem szansą na zauważenie niepokojących symptomów.

Wskaźnik przeżyć raka piersi w pierwszej fazie choroby, kiedy nie nastąpiło powiększenie węzłów chłonnych, oscyluje wokół 100%. Jeśli natomiast doszło do przerzutów w okolice pachowe, prawdopodobieństwo pokonania choroby spada do 75%. O tym, w jaki sposób będzie rozwijał się nowotwór decydują w dużej mierze geny oraz obecność receptorów hormonalnych. Jeśli te ostatnie współtowarzyszą guzowi, jego wzrost zostanie spowolniony.

W zależności od charakterystyki schorzenia, naukowcy stosują różne metody walki z rakiem piersi. Leczenie niezaawansowanego nowotworu ma charakter chirurgiczny. U niektórych osób wykonuje się mastektomię, czyli zabieg polegający na usunięciu wadliwego gruczołu. Nie zawsze jest on konieczny. Część operacji nie wiążą się z potrzebą wycięcia opisywanego narządu. Po poddaniu analizie materiału operacyjnego, lekarz decyduje o dalszym leczeniu: napromieniowaniu, chemioterapii lub hormonoterapii. Leczenie paliatywne stosuje się u osób, które za późno zgłosiły się do lekarza lub u których inne metody nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.