Rak płuc

Rak płuc to bardzo groźny przeciwnik. Około 13- 15% wszystkich diagnozowanych nowotworów stanowi rak płuca, dotykając z większą częstością mężczyzn. Dla tej płci rak płuc to najczęściej diagnozowany nowotwór i najczęstsza nowotworowa przyczyna zgonów.

Jakie czynniki predysponują do rozwoju raka płuc? Za 90% zachorowań odpowiedzialne jest palenie tytoniu; inne przyczyny to ekspozycja na azbest, krzemionkę lub węglowodory aromatyczne oraz predyspozycje genetyczne. Najczęstszym typem histologicznym jest rak niedrobnokomórkowy płuc, zaś rak drobnokomórkowy stanowi 10- 15% przypadków.

Objawy raka płuc

Jakie symptomy powinny wzbudzić zaniepokojenie?

  • przewlekły kaszel z odkrztuszaniem plwociny, o trudnej do określenia przyczynie
  • duszność i ból w klatce piersiowej wynikłe z ucisku guza na zakończenia nerwowe
  • krwioplucie jako efekt naciekania guza na tkanki dróg oddechowych
  • chrypka będąca konsekwencją ucisku guza na nerw krtaniowy
  • nawrotowe zapalenia płuc
  • objawy niespecyficzne, takie jak chroniczne zmęczenie, utrata masy ciała i nocne poty.

Jeśli podejrzewany jest rak płuc objawy mogą na zmianę nasilać się i ustępować, a ze względu na podobieństwo do objawów zwykłej infekcji dróg oddechowych, często są przez pacjentów bagatelizowane. A wystąpienie każdej z nich wymaga wnikliwej, pogłębionej diagnostyki. Najczęściej raka płuc diagnozuje się w 5 i 6 dekadzie życia, choć nie jest to oczywiście sztywną regułą.

Rozpoznanie i diagnoza choroby

Rozpoznania dokonuje się w oparciu o zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, co ma zastosowanie dla większych guzów, lub w oparciu o badanie plwociny czy biopsji pobranej na drodze bronchoskopii. Dużą dokładnością cechuje się obrazowanie tomografem komputerowym Takie postępowanie zapobiega przeoczeniu nawet niewielkich zmian nowotworowych. W ramach profilaktyki, każda osoba z grupy ryzyka, zwłaszcza palacze, powinni poddać się corocznemu obrazowaniu rtg klatki piersiowej.

Rokowania

Jeśli zdiagnozowany zostanie rak płuc rokowania są wypadkową wielu czynników: stopnia zaawansowania nowotworu, jego typu histologicznego, obecności przerzutów oraz ogólnej kondycji zdrowotnej chorego. Rak płuc to nowotwór źle rokujący, odsetek przeżyć pięcioletnich jest niższy niż 10%. Głównym problemem jest zbyt późne rozpoznanie nowotworu, co czyni z raka płuc najczęstszy nowotwór w Polsce i na świcie. Dlatego tak istotne jest unikanie czynników prowokujących jego rozwój oraz systematyczna profilaktyka. Profilaktyka pierwotna obejmuje zakaz reklamowania wyrobów tytoniowych oraz edukację społeczeństwa, zaś profilaktyka wtórna do obrazowe badania screeningowe.